velikost textu

Oheň v českém akčním umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oheň v českém akčním umění
Název v angličtině:
Fire in Czech action art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Hlaváč
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Id práce:
89670
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce popisuje použití média ohně v rámci českého akčního umění šedesátých až osmdesátých let s přesahem do doby novější. Vytváří typologii funkcí, které oheň v dílech akčního a umění zastává. Česká díla uvádí do kontextu děl západního umění a naznačuje možné významy s ohněm v těchto dílech spjaté.
Abstract v angličtině:
The thesis describes use of the medium of fire in Czech action art from the 1960s to 1980s, with overlap to more recent years. A typology of those functions is created that fire in action art may assume. Czech works are put in the context of West European and American art, and possible meanings connected with fire in these works are suggested.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Hlaváč 440 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marek Hlaváč 34.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Hlaváč 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Hlaváč 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Adam Plechatý 44 kB