text size

Raná tvorba Františka Koblihy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Raná tvorba Františka Koblihy
Titile (in english):
The early work of František Kobliha
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Alice Hekrdlová
Supervisor:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Opponent:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Thesis Id:
89633
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Art (DU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce se zabývá ranou tvorbou Františka Koblihy v první čtvrtině 20. století, přičemž hlavní pozornost je věnována dílům vznikajícím mezi lety 1909 a 1916. Těžiště práce spočívá v detailním rozebrání Koblihových volných dřevorytových cyklů, hledání jejich uměleckých východisek a paralel a ve zformulování základní charakteristiky autorových raných prací po stránce formální i obsahové. V této souvislosti je pojednána otázka „literárnosti v umění“, tedy vztahu výtvarného díla a jeho literární předlohy na příkladu Koblihových grafických listů. Ve zvláštní kapitole jsou zmapovány jeho knižní úpravy a působení v okruhu Moderní revue, přičemž je zhodnoceno Koblihovo místo v rámci umění českého i evropského symbolismu.
Abstract:
This work deals with early production of František Kobliha in the first quarter of 20th century, and it is mostly devoted to his works made during the period from 1909 to 1916. The center of this work is detailed analysis of Kobliha’s woodcut series, searching for their art sources and parallels and formulating the basic characteristics of author´s early works with regard to its form and content. Followingly the question of „a literature spirit in art“, in other words, the relation between the plastic art and its literary inspiration is acted with usage of some examples of Kobliha’s graphic cards. An extra chapter provides an overlook of his book designs and influences in circle of Moderní revue, while Kobliha´s place in the frame of Czech and European art of symbolism is appreciated.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Alice Hekrdlová 442 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Alice Hekrdlová 89.24 MB
Download Abstract in czech Bc. Alice Hekrdlová 80 kB
Download Abstract in english Bc. Alice Hekrdlová 80 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 62 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 36 kB
Download Defence's report 43 kB