text size

Vývoj metody kapilární elektroforézy pro stanovení fosforylovaných složek bakteriálních buněčných membrán

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vývoj metody kapilární elektroforézy pro stanovení fosforylovaných složek bakteriálních buněčných membrán
Titile (in english):
Development of capillary electrophoretic method for determination of phosphorylated components of bacterial cell membranes
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Jana Mikulecká
Supervisor:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Opponent:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Thesis Id:
89564
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (B1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (BKATA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
fosforylované látky, bakteriální buněčné membrány, kapilární elektroforéza
Keywords:
phosphorylated compounds, bacterial cell membranes, capillary electrophoresis
Abstract (in czech):
Název práce: Vývoj metody kapilární elektroforézy pro stanovení fosforylovaných složek bakteriálních buněčných membrán Autor: Jana Červinková Katedra (ústav): Katedra analytické chemie Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Radomír Čabala, Dr. Abstrakt: Obsahem práce je provedení úvodní literární rešerše o metodách analýzy a stanovení fosforylovaných látek přítomných v cytoplazmatické membráně bakterií. Jedná se především o majoritní fosfatidylglycerol, kardiolipin a fosfatidylethanolamin a minoritní fosfatidylserin, kyselinu fosfatidovou a lysylfosfatidylglycerol. Tyto látky jsou spolu s mastnými kyselinami hlavní stavební součástí buněčných membrán a lze je do určité míry používat buď na identifikaci druhů bakterií, nebo na studium chování bakterií za různých podmínek. Pro jejich stanovení bude vyvinuta analytická metoda založená na částečně či zcela nevodné kapilární elektroforéze se spektrofotometrickou detekcí. V rámci bakalářské práce by měly být nalezeny optimální experimentální podmínky separace standardů vybraných látek. Klíčová slova: fosforylované látky, bakteriální cytoplazmatická membrána, kapilární elektroforéza, tenkovrstvá chromatografie, Bacillus subtilis.
Abstract:
Title: Development of capillary electrophoretic method for determination of phosphorylated components of bacterial cell membranes Author: Jana Červinková Department: Department of analytical chemistry Supervisor: RNDr. Radomír Čabala, Dr. Abstract: The bachelor work reviews the present state of knowledge of the analyses and determination of phosphorylated compounds present in the bacterial cell membranes. This group of compounds is represented mainly by phosphatidylglycerol, cardiolipine, and phosphatidylethanolamine and minority phosphatidylserine, phosphatidic acid and lysylphospatidylglycerol. Together with fatty acids these substances are the main components of cell membranes and they could be, to a certain degree, applied to either identification of bacteria or the study of bacterial behaviour at different conditions. Partially or fully non-aqueous capillary electrophoresis analytical method with spectrophotometric detection would be developed for their determination. Optimum experimental conditions for the separation of standards of selected compounds should be found within the framework of the bachelor thesis. Keywords: phosphorylated compounds, bacterial cytoplasmic membrane, capillary electrophoresis, thin layer chromatography, Bacillus subtilis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Mikulecká 551 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jana Mikulecká 47 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Mikulecká 95 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Mikulecká 54 kB
Download Supervisor's review RNDr. Radomír Čabala, Ph.D. 178 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 114 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB