velikost textu

Analýza životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce na pozadí odškodňovacích procesů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce na pozadí odškodňovacích procesů v České republice
Název v angličtině:
Analysis of biographical interviews with Roma survivors of Nazi persecution against the backdrop of compensation processes in CZ
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Eva Zdařilová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
89538
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Romistika (ROM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, orální historie, nacismus, odškodnění, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Roma, oral history, nacism, compesation, Czech republic
Abstrakt:
Analýza životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce se zaměřuje na faktory, které mohou ovlivňovat vyprávěný životní příběh. Od samotného zapamatovávání si vzpomínek, přes jejich nové kontextualizování během života, vypravěčskou tradici informátorova zázemí, až po finální naraci a okolnosti s ní spojené. Tematickým rámcem analýzy jsou proběhnuvší kompenzační programy v ČR. Text upozorňuje na různé nahlížení minulosti při podávání žádostí o „odškodnění“ na jedné straně úřady a na straně druhé pamětníky. Text přináší několik poznámek k vzájemnému nepochopení odlišných úhlů pohledu na minulost – úředníka/ historika a očitého svědka.
Abstract v angličtině:
This paper deals with an analysis of biographical interviews with Roma survivors of Nazi persecution. The emphasis is put on different elements that may affect narrated life histories. It views memories from the initial remembering to their new contextualization throughout the life; it draws the attention to the narrative tradition of respondent’s background as well as the final narration and its specific circumstances. The analysis is framed with the Czech compensation programs for victims of war injustice. The text points out to different perspectives of history adopted by state authorities on one side and those applying on “compensation” on the other. The paper also discusses mutual misunderstanding of different perspectives of the past, of an administrator/ historian and of an eye-witness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Eva Zdařilová 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Eva Zdařilová 216.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Eva Zdařilová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Eva Zdařilová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB