text size

Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině
Titile (in english):
Sexual and excretory vocabulary and contexts of its usage in Romani
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jan Dužda
Supervisor:
Mgr. Michael Beníšek
Opponent:
Mgr. Pavel Kubaník
Thesis Id:
89407
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Study programm:
Languages and Literatures (B7310)
Study branch:
Romani Studies (ROM)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
26/06/2014
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Pragmatika, Rokycany, romština, sexuální slova, tabu, vyměšovací slova, vulgarismy.
Keywords:
Pragmatics, Rokycany, Romani language, sexual vocabulary, taboo, excretory vocabulary, vulgarisms.
Abstract (in czech):
Tato bakalářská diplomová práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Práce má charakter analýzy a soustředí se na hledání shod či odlišností a následného porovnání zejména s českým jazykem. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Užití těchto jazykových prostředků závisí na postavení v rámci dané komunity. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
This thesis deals with usage of special vocabulary – „sexual and excretion“ - in different contexts in a Roma community in Rokycany. This thesis is actually analysis and it focuses on searching for equivalences and differences in Romani language. The author compares these expressions with Czech language as well. The sexual and excretion vocabulary is used in different contexts and it is often used in tabooed situations. The usage of those linguistic instruments depends on a speaker’s status in the community. Final section of bachelor thesis analyses the presence of sexual and excretory vocabulary in different realms of Roma art. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Dužda 675 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Jan Dužda 468 kB
Download Abstract in czech Bc. Jan Dužda 83 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Dužda 83 kB
Download Supervisor's review Mgr. Michael Beníšek 312 kB
Download Opponent's review Mgr. Pavel Kubaník 332 kB
Download Defence's report 151 kB