text size

Voltametrické stanovení genotoxického 6-nitrochrysenu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Voltametrické stanovení genotoxického 6-nitrochrysenu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Titile (in english):
Voltammetric Determination of Genotoxic 6-Nitrochrysene at a Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Monika Šmídková
Supervisor:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Thesis Id:
89345
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Chemistry (B1407)
Study branch:
Chemistry in Natural Sciences (BCHPV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
21/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
6-nitrochrysen, DC voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, stříbrná pevná amalgámová elektroda, UV-VIS absorpční spektrofotometrie
Keywords:
6-Nitrochrysene, DC Voltammetry, Differential Pulse Voltammetry, Silver Solid Amalgam Electrode, UV-VIS absorption Spectrophotometry
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrochemického chování 6-nitrochrysenu (6-NCH) a nalezením optimálních podmínek pro jeho stanovení DC voltametrií (DCV) a diferenční pulzní voltametrií (DPV) na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE). Pro proměření koncentračních závislostí 6-NCH bylo vybráno optimální prostředí methanol – BR pufr o pH 9,0 (1:1) a vhodné regenerační potenciály Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –600 mV pro stanovení metodou DCV na m-AgSAE a prostředí methanol – BR pufr o pH 10,0 (1:1) a Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –750 mV pro stanovení metodou DPV na m-AgSAE. Pro obě metody byla nalezena lineární koncentrační závislost pouze v nejnižším koncentračním řádu 10–7 mol·l–1. Ve vyšším koncentračním řádu 10–6 mol·l–1 byla pozorována koncentrační závislost polynomická. Tento výsledek ukazuje na pravděpodobnou adsorpci látky na povrchu pracovní elektrody. Dosažené meze stanovitelnosti (LQ) činily 1·10–7 mol·l–1 pro metodu DCV na m-AgSAE a 5·10–8 mol·l–1 pro metodu DPV na m-AgSAE. Pro srovnání byla proměřena koncentrační závislost 6-NCH v methanolu pomocí UV-VIS spektrofotometrie. Dosažená LQ ~ 1·10–7 mol·l–1 je srovnatelná s LQ dosaženými pomocí technik DCV a DPV.  
Abstract:
Abstract This Bachelor Thesis is devoted to the study of electrochemical behavior of 6-nitrochrysene (6-NCH) and to the finding of the optimum conditions for its determination using direct current voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV) at a mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE). For measuring the concentration dependences of 6-NCH, the optimum medium methanol – BR buffer pH 9.0 (1:1) and the proper regeneration potentials Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –600 mV have been chosen for DCV at m-AgSAE and the medium methanol – BR buffer pH 10.0 (1:1) and the proper regeneration potentials Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –750 mV have been chosen for DPV at m-AgSAE. The concentration dependence was found to be linear only for the lowest concentration range of 10–7 mol·l–1. In the concentration range of 10–6 mol·l–1, the concentration dependences observed were polynomial. This result indicates a possible adsorption of 6-NCH on the surface of working electrode. Reached limits of quantification (LQ) were 1·10–7 mol·l–1 for DCV at m-AgSAE and 5·10–8 mol·l–1 for DPV at m-AgSAE. For comparison, the concentration dependence of 6-NCH was measured in methanol using UV-VIS spectrophotometry. Reached LQ ~ 1·10–7 mol·l–1 is comparable with LQs reached using DCV and DPV techniques.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Monika Šmídková 3.33 MB
Download Abstract in czech Mgr. Monika Šmídková 71 kB
Download Abstract in english Mgr. Monika Šmídková 60 kB
Download Supervisor's review RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 81 kB
Download Opponent's review RNDr. Jan Fischer, Ph.D. 190 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 250 kB