velikost textu

Sborová tvorba Václava Kálika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sborová tvorba Václava Kálika
Název v angličtině:
Choral Works of Václav Kálik
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Křivská
Vedoucí:
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
Id práce:
89209
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sborová tvorba, Václav Kálik, analýza
Klíčová slova v angličtině:
Choral work, Václav Kálik, analysis
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce je zaměřená na kompoziční práci skladatele Václava Kálika (1891- 1951) v jeho sborové tvorbě. Cílem předkládaného textu jsou analýzy vybraných sborů a následně nastínění vývoje jeho kompoziční činnosti ve sborové tvorbě. Práce obsahuje soupis pozůstalosti Václava Kálika ze Slezského zemského muzea v Opavě. Klíčová slova Sborová tvorba, Václav Kálik, analýza.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma paper is focused on the composition work of composer Václav Kálik (1891-1951) in its choral work. The aim of the presented text is to provide analyses of selected choral compositions and subsequently to highlight the development of his composing activities in his work. This diploma thesis contains a list of the personal belongings left behind by Václav Kálik from the Silesian National Museum in Opava. Key words Choral work, Václav Kálik, analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Křivská 38.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Křivská 11 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Křivská 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 784 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. 3.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB