velikost textu

Vyživovací povinnost rodičů a dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyživovací povinnost rodičů a dětí
Název v angličtině:
Maintenance obligation between parents and children
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Nekvasilová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
89074
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Nekvasilová 1000 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Nekvasilová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Nekvasilová 218 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 822 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB