text size

Pražské pravoslavné chrámy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pražské pravoslavné chrámy
Titile (in english):
Prague Orthodox Churches
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Petra Svobodová
Supervisor:
doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.
Opponent:
PhDr. Marina Luptáková
Thesis Id:
88964
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Study programm:
Theology (B6141)
Study branch:
Orthodox Theology in combination with Psychosocial Studies (PT PSS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, pravoslaví, Praha, pravoslavné chrámy, historie, architektura, bohoslužby, monografie.
Keywords:
The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia, Orthodoxy, orthodox churches, history, architecture, worship services, monograph.
Abstract (in czech):
Resumé Pražské pravoslavné chrámy Prague Orthodox Churches Petra Svobodová Tato práce podává přehled pravoslavných chrámů a kaplí v Praze, které pravoslavná církev využívala od 70. let 19. století do dnešních dnů. Popisuje historii objektů a jejich získání pro činnost pravoslavné církve, architekturu, vybavení a výzdobu chrámů a některé další aspekty. Prvním chrámem, který církev získala, bych chrám sv. Mikuláše na Starém městě, skvost barokní architektury, který využívala od roku 1870. Po roce 1945 jí to bylo znemožněno. Po neúspěšných pokusech získat další chrám se roku 1933 podařilo získat kostel sv. Karla Boromejského v Resslově ulici, dnes katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se zde ukrývali parašutisté, kteří atentát spáchali. Jejich objevení mělo následky nejen na chrám, ale i na celou českou pravoslavnou církev. Dnes je zde vybudován Národní památník hrdinů heydrichiády. Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech byl vybudován již roku 1925 jako hřbitovní kaple. K pravidelným bohoslužbám začal být využíván až roku 1945. Je to jediný chrám v Praze vybudovaný od základů pravoslavnou církví. Ve stejném roce vznikla v tzv. Profesorském domě v Bubenči domovní kaple sv. Mikuláše. V roce 1994 církev získala pro pravoslavné bohoslužby i chrám Zvěstování přesvaté Bohorodici Na Slupi. Dalším chrám se nachází na území Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Je to chrám sv. Jiřího Vítězného a byl postaven v roce 1999 rozšířením malého objektu. V roce 2008 byl získán dřevěný chrám sv. archanděla Michaela v Kinského sadech, který sem byl ve 20. letech 20. století přemístěn z Podkarpatské Rusi. V roce 2008 byla též vybudována malá domovní kaple v hotelu ICON v ulici V Jámě, která slouží převážně hotelovým hostům.
Abstract:
Summary Pražské pravoslavné chrámy Prague Orthodox Churches Petra Svobodová This thesis provides overview of orthodox churches – sanctuaries and chaples in Prague being used by Orthodox Church since 1870s. Describing the history of objects and their acquisition for the Orthodox Church, their architecture, facilities, decoration and other aspects. St Nicolas in the Old Town has been the first sanctuary acquired for church, magnificient piece of baroque architecture being used since 1870. After 1945 usage of the sanctuary was forbidden. After unsuccessfull attempts of another sanctuary acquisition, the church of St Charles the Borromeo in Resslova street was gained in 1933. Today is it Ss. Cyril and Methodius Cathedral. Paratroopers, who committed assassination of Reinhard Heydrich, Nazi Deputy Reich-Protector, were hiding in this church after the incident. Their disclosure had consequences for the sanctuary and also for the entire Czech Orthodox church. The National Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror is built here today. The Sanctuary of the Dormition of the Theotokos (Virgin Mary) on Olšany cemetery has been built as a cemetery chapel already in 1925. It has been used for regular worship as late as 1945. It is the only sanctuary in Prague built from the scratch by the Orthodox church. In the same year the St Nicolas house sanctuary in the so called Professor house in Bubeneč was founded. In 1994 the Orthodox church gained also the sanctuary of Annunciation to the Virgin Mary in Na Slupi street for orthodox worship services. Another sanctuary is located on the territory of The Embassy of the Russian Federation in the Czech Republic. It is called the St George the Victorious sanctuary, which was built in 1999 by expanding of small object. In 2008 the wooden St Archangel Michael sanctuary in Kinsky gardens was acquired, this building was moved there in 1920s from Carpathian Ruthenia. In 2008 the small house chapel in The ICON Hotel in V Jámě street was built which is used mainly for the hotel guests attendees.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Petra Svobodová 4.12 MB
Download Abstract in czech Bc. Petra Svobodová 67 kB
Download Abstract in english Bc. Petra Svobodová 71 kB
Download Supervisor's review doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. 75 kB
Download Opponent's review PhDr. Marina Luptáková 119 kB
Download Defence's report prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 424 kB