velikost textu

Časová proměnlivost vertikální složky rychlosti proudění a její vztah k dalším meteorologickým prvkům v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časová proměnlivost vertikální složky rychlosti proudění a její vztah k dalším meteorologickým prvkům v ČR
Název v angličtině:
Time variability of the vertical copmponent of wind speed and its relationship to other meteorological variables in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šimon Zeman
Vedoucí:
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Id práce:
88938
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Časová proměnlivost vertikální složky rychlosti proudění a její vztah k dalším meteorologickým prvkům v ČR Autor: Bc. Šimon Zeman Katedra: Fyzická geografie a geoekologie Vedoucí: RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. Souhrn: Předložená práce se zabývá studiem velkoprostorových vertikálních pohybů horizontálního měřítka až tisíců kilometrů. Tyto „centimetrové“ pohyby mají významný podíl na vývoji oblačných a srážkových pásů v rámci frontálních cyklón středních zeměpisných šířek. Součástí práce je základní přiblížení vzniku a rozložení velkoprostorových vertikálních pohybů ve frontální cyklóně středních zeměpisných šířek. Pomocí statistických metod jsou zpracována data z reanalýz projektu ECMWF ERA-40 na území ČR za období 1957 – 2002. V rámci hodnocení sezonality vertikálních rychlostí byl zjištěn zvýšený výskyt výstupných pohybů v období od března do července. Naopak v období mezi zářím a lednem výrazněji převládají sestupné pohyby. Meziroční variabilita vertikálních rychlostí ukázala více se projevující sestupné pohyby v období 1972 – 1982 a mezi lety 1983 – 1988 byla zjištěna postupně zvyšující se četnost výstupných pohybů. Byl nalezen exponenciální vztah vertikálních rychlostí a vysokých úhrnů srážek se středně silnou negativní závislostí. Vztah advekce absolutní vorticity a vertikálních rychlostí vykazuje slabou negativní závislost. Klíčová slova: vertikální pohyby, frontální cyklóna, plošné srážky, vorticita, ERA-40 3
Abstract v angličtině:
Title: Time variability of the vertical component of wind speed and its relationship to other meteorological variables in the Czech Republic Author: Bc. Šimon Zeman Department: Physical Geography and Geoecology Supervisor: RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. Abstract: The large-scale vertical velocity of the horizontal scale up to thousands of kilometers has been studied in the presented study. These „centimeters“ motions have a significant interest in the formation of cloud and precipitation bands in midlatitudes frontal cyclones. The formation and distribution of large-scale vertical motion in the frontal midlatitude cyclone are mentioned. For the statistical analysis, the data from the reanalysis project ECMWF ERA-40 were used for the Czech territory from 1957 – 2002. From March to July, higher frequency of ascend motions was found. In contrast, descent motions dominated. between September and January. Interannual variability of vertical velocity showed increased frequency of descent motions in the period 1972 – 1982 and increasing frequency of ascend motions between 1983 – 1988. Relationship of vertical velocity and high precipitation has a moderate correlation with exponential regression. Relationship of absolute vorticity advection and vertical velocity have a weak negative correlation. Keywords: vertical motions, frontal cyclone, areal precipitation, vorticity, ERA-40 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šimon Zeman 5.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šimon Zeman 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šimon Zeman 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 99 kB