velikost textu

Pražská barokní veduta v díle Václava Hollara a jeho pokračovatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražská barokní veduta v díle Václava Hollara a jeho pokračovatelů
Název v angličtině:
Prague baroque veduta in the work of Wenceslaus Hollar Bohemus and his followres
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Boňová
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Id práce:
88871
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „Pražská barokní veduta v díle Václava Hollara a jeho pokračovatelů“ nejprve sleduje vývoj pražských vedut od vzniku svého počátku, tj. od 15. století, do konce barokní éry v Čechách. Cílem této práce je zaměřit se na pražské veduty v díle Václava Hollara, jehož panorama pražské v mnoha jeho v ariantách, stvořených ať už zde v Praze, či v cizině, má obrovský význam. Nicméně, nejen ústřední kapitola „Pražské veduty v díle Václava Hollara“, ale i další kapitoly se zabývají nejen výčtem významných vedutistů; též jsou tyto osoby vloženy do dobového kontextu. Třetí kapitola „Předchůdci Václava Hollara“, podtrhuje mimořádný význam období „císařské Prahy“ za vlády Rudolfa II. a pojednává o mecenášství tohoto vládce. Popisuje prostředí, ve kterém mladý začínající umělec Hollar působil. Seznamuje nás také blíže s rudolfínskými malíři-krajináři, jakými byli např. Aegidius Sadeler, Pieter Stevens a mnoho dalších. V této kapitole je také poukázáno na fakt, že okruh těchto zmíněných rudolfínských umělců-krajinářů, měl na Hollara bezpochyby určitý vliv. Osmá kapitola „Význam pražské veduty v českém barokním umění“, vyzdvihuje jméno Hollarovo, coby umělce, který v barokní vedutistické tvorbě nemá obdoby. Přesto se tato práce zaobírá i jmény a díly dalších vedutistů, méně či více známými, protože je důležité, že dalším generacím prostřednictvím svých děl-vedut, umožnili nahlédnout do dávné minulosti. Klíčová slova Praha, veduta, Hollar, baroko, Rudolf II.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis „Prague baroque veduta in the work of Wenceslaus Hollar and his followers“ deals with the development of Prague veduta from the end of 15th century till the end of baroque era. The aim of the thesis is to concentrate on Wenceslaus Hollar´s work concerning his Prague vedutas made either in Prague or during his europian yourneys that are considered a great piece of art. Nevertheless, not only the third focal chapter „Prague vedutas in the work of Wenceslaus Hollar“ but also the other ones contain some piece of information regarding the the contemporary period. The third chapter „ The predecessors of Wenceslaus Hollar“ emphasises remarkable significance of this period where young Hollar worked with such artists as Aegidius Sadeler, Pieter Stevens and others who certainly influenced Hollar to some extent.But at the same time, this thesis tries to point out the main context of Hollar´s period and to mention the work not only of his predecessors, who influenced Hollar to some extent but also to sum up the theme by Hollars followers who did not reach the same quality as Hollar by far, though. Still all these mentioned ones enabled us to look back into the past through their vedutas. Keywords Prague, veduta, Hollar, baroque, Rudolf II. Počet znaků (včetně mezer): 126 216
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Boňová 774 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Boňová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Boňová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ing. Lucie Rathauská 610 kB