velikost textu

Využití didaktické pomůcky Drak v předmatematické výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití didaktické pomůcky Drak v předmatematické výchově
Název v angličtině:
Use of "Dragon" as a didactic tool in pre-mathematics education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Hubená, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Michaela Kaslová
Oponent:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Id práce:
88867
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Didaktická pomůcka „Drak" byla sestavena rozvoji schopností důležitých pro nástup školní matematiky. Navržené aktivity byly charakterizovány a jejich vhodnost, včetně funkčnosti didaktické pomůcky, byly vyzkoušeny v praxi. Děti byly pozorovány v rámci laboratorního experimentu v kontaktu s didaktickou pomůckou a řízené aktivity probíhaly formou laboratorního experimentu, v následném přirozeném experimentu bylo sledováno, které aktivity děti v kontaktu s didaktickou pomůckou volí, na základě videozáznamu byla provedena analýza.
Abstract v angličtině:
The education tool „Dragon" was made to develop skills important for the onset of school mathematics. The proposed activities were characterized and their suitability and functionality were tested in practice (the teaching aid included). The children were observed in contact with the teaching aid in the laboratory experiment, where controlled activities were conducted. In a subsequent experiment, it was observed, which activities were chosen by children naturally in contact with the chosen teaching aid. The following analyses were made on the basis of the video recording of the children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Hubená, DiS. 10.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Hubená, DiS. 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Bc. Tereza Hubená, DiS. 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Bc. Tereza Hubená, DiS. 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Bc. Tereza Hubená, DiS. 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Bc. Tereza Hubená, DiS. 503.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Hubená, DiS. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Hubená, DiS. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Kaslová 3.9 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. 1.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 334 kB