velikost textu

Právní postavení rodiče dítěte při jeho osvojení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení rodiče dítěte při jeho osvojení
Název v angličtině:
Legal position of an adoptive parent when adopting a child
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Němcová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
8875
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Němcová 40.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Němcová 475 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Němcová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB