velikost textu

Problematika otěhotnění a těhotenství po ektopických graviditách ve vztahu ke kvalitě života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika otěhotnění a těhotenství po ektopických graviditách ve vztahu ke kvalitě života
Název v angličtině:
The issue of getting pregnant and pregnancy after ectopic pregnancies in relation to the quality of a woman's life
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Magdalena Lívancová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Klára Černá
MUDr. Eva Dvořáková
Id práce:
88701
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor : Magdalena Lívancová Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Problematika otěhotnění a těhotenství po ektopických graviditách ve vztahu ke kvalitě života Vedoucí práce : Mgr. Eva Vachková Počet stran : 86 Počet příloh : 3 Rok obhajoby : 2010 Klíčová slova : ektopická gravidita, kvalita života Bakalářská práce se zabývá teoretickými poznatky o ektopické graviditě a způsoby jejího řešení metodami asistované reprodukce. Těžiště práce tvoří kvalitativní výzkum, který popisuje a hodnotí kvalitu života ženy po ektopických graviditách s nemožností otěhotnět přirozenou cestou. Mapuje události tak, jak se vyvíjely v čase a určuje zlomové situace ovlivňující kvalitu a míru odolnosti ženy při opakovaných mimoděložních graviditách.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with theoretical findings on ectopic pregnancy and the ways of its therapy using some methods of assisted reproduction. The main focus of the disseration is a qualitative research describing and evaluating the quality of women´s life after ectopic pregnancies with subsequent inability to conceive naturally. The research showcases the important events and their evolution over time and gives reports on cliffhanging benchmark situations affecting the quality and degree of the women´s resistance with recurrent ectopis pregnancies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Magdalena Lívancová 967 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Magdalena Lívancová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Magdalena Lívancová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Klára Černá 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Dvořáková 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB