velikost textu

Oralmans´ Matters: A Complex View on Ethnic Kazakhs Repatriation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oralmans´ Matters: A Complex View on Ethnic Kazakhs Repatriation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sayat Orazalyuly
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Oponent:
Oksana B. Opara, Ph.D.
Id práce:
88338
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kazachstán, oralman, repatriace, zahraniční migrace
Klíčová slova v angličtině:
Kazakhstan, oralman, repatriation, international migration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sayat Orazalyuly 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sayat Orazalyuly 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sayat Orazalyuly 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oksana B. Opara, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB