velikost textu

Postupitelnost nároku na zahájení investičního rozhodčího řízení dle rozhodčích pravidel UNCITRAL

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postupitelnost nároku na zahájení investičního rozhodčího řízení dle rozhodčích pravidel UNCITRAL
Název v angličtině:
Assignability of the Claim to Initiate the Investment Arbitration Proceedings According to UNCITRAL Arbitration Rules
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Filip Černý
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
88121
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Černý 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Filip Černý 283 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Filip Černý 295 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 894 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB