velikost textu

Dětský hasičský sport (prezentační videopořad)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dětský hasičský sport (prezentační videopořad)
Název v angličtině:
Children's fire-fighting sport (presentation videoprogramme)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miloš Svoboda
Vedoucí:
PaedDr. Ivana Jiroušková
Oponent:
RNDr. Petr Kudláček
Id práce:
88112
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je vytvoření prezentačního videopořadu o dětském hasičském sportu a prezentace tohoto sportovního odvětví. Obsahuje krátký pohled do historie tohoto sportu. Součástí práce je zpracovaný námět, obsahový a technický scénář krátkého prezentačního videopořadu. Teoretická část práce přibližuje některé techniky a zásady při zpracování videopořadů a přípravu k jejich natáčení. Práce také prověřuje současný stav používání videotechniky při prezentaci této sportovní disciplíny a poukazuje na výhody používání videotechniky ke zlepšování tréninkových metod a propagaci Mladých hasičů.
Abstract v angličtině:
Topic of the graduation theses is creation the promotional videoprogramme about children's fire-fighting sport and presentation hereof branch of sport. It contains short illustration into history of this sport. The part of the elaboration is processed subject, contentual and technical screenplay of the short promotional video. The theoretical part of the elaboration draw near some techniques and fundamentals in processing of videos and developing of their taking. The theses is also looking into contemporary situation of using of the video technology in presentation of this sport discipline and advert to benefits of using video technology to improving practice methods and propagation of The Young firefighters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miloš Svoboda 9.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miloš Svoboda 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Bc. Miloš Svoboda 452.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miloš Svoboda 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miloš Svoboda 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivana Jiroušková 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Kudláček 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D. 240 kB