velikost textu

Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací
Název v angličtině:
Archeology of a woman poet. On the gender dynamic of literary situations
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
88081
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato pnice rna dye vrstvy argumentace. lednou z nichje hledanipovahy rodoveho v literamim deni 19. a pocatku 20 stoleti, hledani, ktere je v nlznych literamich situacich soustredene na tvorbu nekolika literatek. Prvni z nich je Elizabeth Barrett Browningova, jejiz dHo znamenalo v angloamerickem svete poloviny 19. stoleti spojity rodove kultumi a literami prelom. Vykladu tohoto prelomu, ktery koncepce literarnich historii vetSinou zastiraji, je za pomoci recepcni teorie venovana 1. kapitola prace. Druha kapitola meni perspektivu pohledu na dilo Browningove z angloamericke na ceskou. Odhaluje intenzivni cesky zivot Browningove na pocatku 20. stoleti, jehoz dUlezitou, formativni soucast predstavuji ceske preklady jejich Sonetu portugalsJeYch (A. Klastersky, 1908, a F. Balej, 1919) a "romanove" poemy Aurora Leigh (F. Balej, 1911). V druhe kapitole prace vznika druha, pnlbezna linie argumentace prace, v niz je pfekladovost ve smyslu prekladu textu a v sirsim smyslu zpracovavani vlivu zkoumana jako zasadni kulturotvorny fenomen. Ceska modemisticka recepce dila Browningove je velmi odlisna od viktorianske, sledovane v 1. kapitole. Cini dilo a jeho autorku temer stredem tehdejsi ceske verejne diskuse 0 kultumich rolich zeny v novem 20. stoleti. Toto ceske "znovuzrozeni" vYznamu Browningove ospravedlnuje metodicky pfistup prace, ktery se nevzdava vedomi literarnich promen v case, ale predevsim zpredmetnuje literarni situaci (v jejimz pojeti je vyuzit laussuv koncept synchronniho rezu literarnim denim) jako segment kultumiho byti samotnych akteru a akterek kultury. V jejich ocekavanich, nespokojenostech, pranich a vizich, realizovanych ruznymi tvurcimi zpusoby, se stretavaji mnohocetne, rUznosmeme, "stare" i "nove", vzdy mezinarodne proudici vlivy. ...
Abstract v angličtině:
The dissertation combines two threads of argumentation. One is represented by the exploration of the gender dynamic in several literary situations of the 19th and early 20th centuries. The gender dynamic comprises, in the case of this research, notions of mutuality and interrelatedness of men's and women's cultural values; the always present, but historically changing reality of gender norms in society and culture, and in literature itself; the ways in which individuals cope with these norms. Especially the need to demolish the norms on the side of creative women and their eventual literary achievements are focused by single chapters of the dissertation. The first one rethinks the work of Elizabeth Barrett Browning and ~xplains why it meant a major gendered cultural and literary tum in the English-speaking world in (roughly) mid-19th century. Barrett-Browning's literary accomplishment winning immediate recognition - which has been largely veiled or dismissed by ideologies of 20th century literary histories - is explicated with the help of concepts of the reception theory developed by Hans Robert Jauss. The second chapter switches its focus from the contexts of Barrett-Browning's life and work and her primary reception to her later Czech reception. It brings forward the fact that at the beginning of the 20th century, Barrett-Browning got into the centre of Czech early modernist public discussion about cultural roles of woman in the modem era. This Czech interest (also importantly mediated by the interpretation of the author and her work in Ellen Key's thought and writing) materialized in literary and cultural criticism, and in Czech translations of BarrettBrowning's works. These exerted further influence. The translations are analysed as performative acts of their authors, Antonin KhiStersky
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 140 kB