text size

Quantitative physics tasks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Quantitative physics tasks
Title (in czech):
Kvantitativní fyzikální úlohy
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Marie Snětinová
Supervisor:
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Opponents:
prof. Mojca Čepič
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Consultants:
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Thesis Id:
87976
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Physics Education (32-KDF)
Study programm:
Physics (P1701)
Study branch:
Physics Education and General Problems of Physics (4F12)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
01/10/2015
Defence result:
Pass
Language:
English
Abstract (in czech):
Název práce: Kvantitativní fyzikální úlohy Autor: Mgr. Marie Snětinová Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Disertační práce se zabývá řešením úloh ve fyzice, zvláště postoji žáků k řešení kvantitativních fyzikálních úloh a různými metodami pomáhajícími rozvíjet schopnosti studentů v této oblasti. Práce obsahuje stručný přehled teoretických principů řešení úloh ve fyzice s důrazem na rozdíl mezi řešiteli experty a začátečníky. Dále je v práci popsán dotazníkový výzkum, který studoval pohled středoškolských studentů a učitelů na řešení fyzikálních úloh. Velká část práce je věnována vývoji a ověřování sedmi výukových aktivit vhodných pro středoškolské studenty. Tyto aktivity se zaměřují na zlepšení vybraných dovedností, které by studenti měli ovládat při řešení kvantitativních fyzikálních úloh. Vytvořená sada aktivit obsahuje metodické materiály, pracovní listy a jejich řešení. Všechny aktivity byly ověřeny v praxi a jejich použitelnost byla posuzována středoškolskými učiteli fyziky v případové studii. Výsledky dotazníkového výzkumu, vytvořené aktivity a závěry z ověřování aktivit jsou v práci podrobně popsány. K práci jsou přiloženy všechny vytvořené materiály v českém i anglickém jazyce. Klíčová slova: řešení úloh, kvantitativní fyzikální úlohy, aktivity do hodin fyziky
Abstract:
Title: Quantitative Physics Tasks Author: Mgr. Marie Snětinová Department: Department of Physics Education Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Department of Physics Education Abstract: The doctoral thesis concerns with problem solving in physics, especially on students’ attitudes to solving of quantitative physics tasks, and various methods how to develop students’ problem solving skills in physics. It contains brief overview of the theoretical framework of problem solving in physics with emphasis on differences between expert and novice problem solvers. Furthermore, it describes a questionnaire research focused on students’ and teachers’ perception of problem solving in physics at secondary schools and its results. Large part of the thesis involves description of development and verification of class the activities oriented to improvement of selected students’ problem solving skills in physics. A set of seven activities suitable for secondary school students is described. The activities contain methodical materials, worksheets and solutions of the worksheets. The activities were tested on secondary school students and were evaluated by the students’ physics teachers in a case study. Findings of the questionnaire research and the case study, as well as the activities themselves are described in detail. The Czech and English versions of the created materials are enclosed in appendices. Keywords: problem solving, quantitative physics tasks, classroom activities
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Snětinová 3.83 MB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Snětinová 175 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Snětinová 176 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 119 kB
Download Opponent's review prof. Mojca Čepič 262 kB
Download Opponent's review RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 279 kB
Download Defence's report 205 kB