velikost textu

Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku
Název v angličtině:
Possibilities of electrochemical generation of volatile compound of zinc
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Andrea Kobrlová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
87812
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku. Pro experimenty byla použita tenkovrstvá průtoková cela. Systém byl zapojen v kontinuálním průtokovém režimu. V rámci této práce byla provedena optimalizace podmínek pro stanovení zinku. Optimalizovanými parametry byly velikost generačního proudu, průtoková rychlost elektrolytů a průtoková rychlost nosného plynu. Za zjištěných optimálních podmínek bylo provedeno kalibrační stanovení zinku metodou elektrochemického generování těkavých sloučenin a zjištěné charakteristiky tohoto stanovení byly porovnány s chemickým 3. generováním. Získaná mez detekce pro elektrochemické stanovení činila 2,65 mg dm
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to investigate the possibilities of electrochemical generation of volatile form of zinc. For the experiments a flow-through electrolytic cell was used. The system worked in continuous flow mode. At the first part of this work relevant working parameters, such as the generation current, the flow rate of the electrolytes and the carrier gas flow rate, were optimized. Under the optimal working parameters, the calibration and other characteristics of zinc determination by electrochemical generation were performed. Basic characteristics obtained for electrochemical generation were compared with chemical generation. The limit of detection for zinc determination by electrochemical generation was 2.65 mg dm-3.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Kobrlová 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Kobrlová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Kobrlová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB