velikost textu

Ženy Jazzové sekce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy Jazzové sekce
Název v angličtině:
Women of Jazzová sekce
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Kybalová
Vedoucí:
Mgr. Hana Pelikánová
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
87764
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Jazzová sekce byla specifickým Československým fenoménem vzniklým jako zájmová organizace původně milovníků jazzu, a posléze i alternativní kultury. Její hlavní působení lze vymezit dobou normalizace, která v socialistickém Československu trvala od potlačení Pražského jara roku 1968 po sametovou revoluci r.1989. Pro svůj svobodnější diskurz, šíření informací a alternativní kultury, čímž vzbudila obrovský zájem zejména mezi mládeží, se ji komunistický režim snažil zakázat a její činnost zcela potlačit. Sekce byla postupnými zákazy, a nakonec politickým procesem vrcholícím r. 1986 uvězněním čelných aktivistů, zatlačena z původní zájmové organizace do disentu. V této práci mapuji prostředí Jazzové sekce v období normalizace z perspektivy jejích aktivních členek na základě uskutečněných biografických rozhovorů s použitím metody orální historie. Aktivistky osvětlují, proč do Sekce vstoupily, čemu se v jejím rámci věnovaly, co jim Sekce dávala a co se v ní naučily. Rozsáhlá kapitola je věnována charakteru aktivistek Sekce skrze jejich názorovou orientaci a další jimi vyznávaným hodnotám. Nechybí pohled na roli žen, z pohledu mužských aktivistů Sekce, na základě rozhovorů s jejími mužskými představiteli. Aktivistky se upřímně svěřují se svým prožíváním perzekucí. Dále ze svého hlediska vysvětlují význam a funkce Jazzové sekce. Nakonec hodnověrně popisují důvody a průběh rozpadu Sekce.
Abstract v angličtině:
Abstract The Jazz Section was a specific Czechoslovac institution established during the late communism, in the era of lack of freedom. It originated as a group of jazz fans, later also fans of the alternative culture. Its members were active during the so-called normalisation, period which lasted from the events of Prague spring in 1968 till the Velvet revolution in 1989. The communist regime ran various oppressions against the Jazz Section, because of its free promotion of alternative culture which stired up a gigantic interest among young people. The Section was repressed by prohibitions and finally put in illegality by political trial that culminated in 1986. In this work I analyze the atmosphere of Jazzová sekce in the era of normalisation from the point of view of its active female members. The analysis is based on biographic, oral history interviews . In them, female activists talked about why they entered to Section, what had they worked on, what the Section gave them and what they learned in it. The central part of my work is a chapter dedicated to opinions and values of women activists . I also analysed the women´s role in Jazzová sekce from the point of view of their male members. During the interviews, female activists sincerelly reflected and talked about persecutions and explained, from their own point of view, the importance of their engagement in Jazzová sekce. They also analysed the reasons and described the course of the Section’s disintegration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Kybalová 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Kybalová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Kybalová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Pelikánová 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB