velikost textu

Společné jmění manželů s přihlédnutím k odpovědnosti za závazky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů s přihlédnutím k odpovědnosti za závazky
Název v angličtině:
Community property of spouses with regard to liability for the obligations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Kravalová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
8776
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Kravalová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Kravalová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Kravalová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB