velikost textu

Katastr nemovitostí ČR z pohledu navrhovaných změn zákona

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katastr nemovitostí ČR z pohledu navrhovaných změn zákona
Název v angličtině:
Cadastre of real estate of the Czech Republic from the perspective of the proposed changes to the law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milena Dvořáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
8764
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milena Dvořáková 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milena Dvořáková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milena Dvořáková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jiří Mikeš 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12 kB