velikost textu

Analýza sestav fitness step ve finále Mistrovství světa 2002 a 2007

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza sestav fitness step ve finále Mistrovství světa 2002 a 2007
Název v angličtině:
Choreography analysis of the fitness step category of the World championships in the year 2002 and 2007
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Vápeníková
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Jitka Polášková
Id práce:
87605
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ matematika - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ tělesná výchova (M-TV-2)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je analýza finálových sestav soutěže FISAF Fitness step v letech 2002 a 2007. Cílem této práce je analyzovat a srovnat oba tyto ročníky se zaměřením na vývoj obtížnosti, intenzity a variability soutěžních sestav. Zároveň byl porovnáván vývoj těchto finálových sestav z hlediska techniky a počtu stepping action.
Abstract v angličtině:
The objective of my diploma thesis is to analyse final team configurations of the world championships FISAF fitness step in 2002 and 2007. I would like to compare both world competitions with the focus on development of difficultness, variability and intensity of choreographies. In the same time I will confront technical progress and number of stepping action of the choreographies in mentioned championships.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Vápeníková 2.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 6 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 7 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 8 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 9 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 10 Barbora Vápeníková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 11 Barbora Vápeníková 179.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Vápeníková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Vápeníková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jitka Polášková 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB