velikost textu

Humor ve výtvarném umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Humor ve výtvarném umění
Název v angličtině:
Humor in Art
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Kerhartová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Id práce:
87577
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kerhartová, J.: Humor ve výtvarném umění /Závěrečná práce bakalářského studia/ Praha 2010 – Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 41 normostran Zaměření: Teoretická studie s průzkumnou sondou a výtvarným projektem Předmět: Humor, humor ve výtvarném umění 20. a 21. století Cíl: Prozkoumat a ukázat možnosti humoru jako téma ve výtvarné výchově Poznatky a přínosy: Co je podstatou humoru, jak studenti reagují na humor v umění, pozitivní působení humoru
Abstract v angličtině:
Kerhartová, J.: Humor in Art /Graduation thesis of the bachelor study programe/ Prague 2010 - Charles University in Prague, Faculty of Education, department of Art, 41 norm pages Thesis sight: Theoretical study with research and an art project Subject: Humor, humor in art of the 20. and 21. century Aim: Research into possibility of taking advantage of humor as a theme in education of art Contribution, knowledge: What is the essence of humor, how students react to humor in art and how can humor positively influence personality and life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kerhartová 4.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Kerhartová 683.59 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Jana Kerhartová 353.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kerhartová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kerhartová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB