velikost textu

Identita českých neslyšících Romů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita českých neslyšících Romů
Název v angličtině:
The Identity of Czech Deaf Roma
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josefina Kalousová
Vedoucí:
Mgr. Radka Nováková
Oponent:
Mgr. Kateřina Šormová
Konzultant:
Zuzana Hájková
Id práce:
87488
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita, komunita Neslyšících, kultura Neslyšících, etnické menšiny, Romové
Klíčová slova v angličtině:
identity, Deaf community, Deaf culture, ethnic minorities, Roma
Abstrakt:
Abstrakt: Díky současnému pohledu na Neslyšící jako kulturní a jazykovou menšinu je možné zkoumat kulturní identitu Neslyšících. Zároveň s tím se otevírá otázka, jakou identitu nabývají sluchově postižení příslušníci etnických menšin. Ztotožňují se spíše s Neslyšícími nebo s danou etnickou minoritou? Tato práce se zabývá kulturní identitou neslyšících Romů žijících v České republice. Práce je postavena na předpokladu, že lidská identita je kontinuální proces probíhající v závislosti na interakci jedince a společnosti a může mít více různých stupňů, které se vzájemně odlišují. V rámci výzkumu byla zjišťovány životní zkušenosti, postoje a názory neslyšících Romů a na základě jejich rozboru byl zkoumán proces vývoje identity těchto osob a faktory, které ho ovlivnily. Součástí práce je přehled pohledů na kulturu a komunitu Neslyšících stejně jako souhrn dosavadních výzkumů identity neslyšících příslušníků etnických menšin.
Abstract v angličtině:
Abstract: With the definition of Deaf people as a cultural and linguistic minority the research of Deaf identity became possible. Following this, questions of identity of minority deaf persons emerged. Do these persons affiliate to the Deaf community or to their ethnic minority? This bachelor thesis focuses on the topic of Czech deaf Roma identity. The underlying assumption of the paper is that identity is a continuing process dependent on the interaction of an individual and society and that it constitutes of various levels different form each other. The research the thesis is based on aimed to collect data about experience, opinions and attitudes of deaf Roma. In analyzing the collected data, the process of identity development in these individuals was explored. Deaf community and Deaf culture is described from different perspectives and the results of present research of deaf minority members is summarized in this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josefina Kalousová 407 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josefina Kalousová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josefina Kalousová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Nováková 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Šormová 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB