velikost textu

Majetkové vztahy v manželství a partnerském heterosexuálním soužití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetkové vztahy v manželství a partnerském heterosexuálním soužití
Název v angličtině:
Property relations within marriage and cohabitation of heterosexual partners
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Bělohlávek
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
8746
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Bělohlávek 47.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Bělohlávek 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Bělohlávek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB