text size

Důvody umístění dívek do diagnostického ústavu (zaměřeno na diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Důvody umístění dívek do diagnostického ústavu (zaměřeno na diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky)
Titile (in english):
Reasons of location of girls in the diagnostic institution (focused on diagnostic institution plus resort nurture solicitude Praha 4 - Hodkovičky)
Type:
Diploma thesis
Author:
Klára Kahounová
Supervisor:
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Thesis Id:
87458
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Education (M7506)
Study branch:
Teacher Training for Special Schools (SPPG-U)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce se věnuje problematice diagnostického ústavu a především důvodům umístění dívek do diagnostického ústavu. Je zaměřena konkrétně na Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 – Hodkovičky. Teoretické kapitoly se věnují diagnostickému ústavu obecně i konkrétně popisu fungování výše zmíněného Diagnostického ústavu v Praze 4 – Hodkovičkách v rámci diagnostického pobytu. Dále pak definici a klasifikaci poruch chování, přiblížení fáze adolescence a popisu rodinného prostředí jako sociálního modelu. Praktická část se věnuje realizovanému výzkumu a jeho výsledkům – důvodům, které vedly k umístění dívek do diagnostického ústavu. V poslední části práce je několik případových studií, jejichž součástí je i popis subjektivního vnímání důvodů k umístění konkrétních dívek.
Abstract:
This thesis deals with problems of a diagnostic institution and reasons of location of girls in the diagnostic institution in particular. Concretely, it is focused on Diagnostic institution plus Resort nurture solicitude , Na Dlouhé Mezi 19, Prague 4, Hodkovičky. Theoretical chapters are focused on diagnostic insitution in general and even on concrete operation characterization of above mentioned Diagnostic institution in Prague 4, Hodkovičky in frame of a diagnostic staying. Hereafter it is focused on definition and clasification of behavior disorders, approximation of adolescence phase and description of family environment as a social model. Practical part is pursuing realised research and its outcomes – reasons of location of the girls in the diagnostic institution. The final part includes some casual studies containing description of subjective perception of concrete girls to be located.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Klára Kahounová 1.74 MB
Download Abstract in czech Klára Kahounová 80 kB
Download Abstract in english Klára Kahounová 80 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jana Mottlová, Ph.D. 105 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 86 kB