velikost textu

Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století
Název v angličtině:
The musicians in Czech aristocratic courts in the 16th and the beginning of 17th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Josefína Matyášová
Vedoucí:
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Id práce:
87107
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šlechta, raný novověk, hudba, hudební mecenát, hudebníci, kapela, šlechtický dvůr, rožmberská kapela, habsburské kapely
Klíčová slova v angličtině:
early modern nobility, music, musical patronage, musicians, aristocratic court, Rožmberk band, Habsbourg band
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá některými aspekty fungování dvorních hudebních souborů v českých zemích v 16. a na počátku 17. století. Sleduje sociální postavení muzikantů, vyplývající z existujícího nebo naopak chybějícího služebního poměru, jejich kriminalitu a možnosti, nastavené tvůrci právních norem. Dále zasazuje fenomén šlechtických souborů do rámce dobového chápání hudby a hledá možné příčiny a inspirace k (v této době ještě spíše vzácnému) hudebnímu mecenátu. Pozornost je věnována národnostní skladbě u nás působících hudebníků a jejich materiálnímu ohodnocení. V neposlední řadě se tato práce vypořádává s ne zcela jasným souvisejícím pojmoslovím.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the thesis is to describe a few aspects of aristocratic music groups and professional musician´s lives in the 16th and the beginning of 17th century in Czech lands. It deals with their position in a society (which often depended on current employment), criminality and a regime, set by legal rules. Moreover, it focuses on the possibilities of period musical education and on the difference between conception of music as a science and as a pleisure of senses. It seems to be really topical in the Middle Ages and Early Modern Times too and may have influenced activities of patrons. A part of the thesis investigates national and financial situation in musical groups and their role within special organism of aristocratic courts. Finally, it copes with unclear related terminology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josefína Matyášová 2.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Josefína Matyášová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josefína Matyášová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josefína Matyášová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Errata Mgr. Josefína Matyášová 68 kB