velikost textu

Molekulárně-biologická charakterizace M viru bramboru a viru svinutky bramboru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulárně-biologická charakterizace M viru bramboru a viru svinutky bramboru
Název v angličtině:
Molecular-biological characterization of Potato virus M and Potato leafroll virus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Vaculík
Vedoucí:
doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.
Oponent:
Ing. Jan Fousek, Ph.D.
Id práce:
86785
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
M virus bramboru, virus svinutky bramboru, fylogenetická analýza
Klíčová slova v angličtině:
Potato virus M, Potato leafroll virus, fylogenetic analysis
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce má tři hlavní cíle: 1. Sekvenční analýza M viru bramboru (PVM) českého izolátu VIRUBRA 4/009 a fylogenetická analýza izolátů PVM 2. Bakteriální exprese rekombinantního pohybového proteinu TGB1 PVM českého izolátu VIRUBRA 4/007 3. Příprava binárního vektoru pGREEN-0029 s expresní kazetou kapsidového proteinu viru svinutky bramboru (PLRV) a jeho transformace do bakterie Agrobacterium tumefaciens V teoretické části je popsáno taxonomické zařazení, morfologie, struktura genomu a způsob přenosu PVM a PLRV. Dále je popsána bakteriální exprese rekombinantních proteinů, principy uplatňující se při tvorbě transgenních rostlin rezistentních k virům a transgenoze prostřednictvím Agrobacterium tumefaciens. Empirická část zahrnuje metody práce s DNA (např. immuno-capture, reverzní transkripce, polymerázová řetězová reakce, TA klonování) a metody práce s proteiny (např. ELISA, SDS-PAGE, Western blot). Sekvenční analýzou byly získány úplné nukleotidové sekvence čtecích rámců pro pohybové proteiny (TGB1, TGB2 a TGB3), kapsidový protein a „NA-binding“ protein PVM izolátu VIRUBRA 4/009. Fylogenetickou analýzou kapsidových proteinů izolátů PVM bylo zjištěno, že izolát VIRUBRA 4/009, jako jediný z evropských a asijských izolátů, patří společně s americkými izoláty do jedné evoluční skupiny. Bakteriálním expresním systémem E. coli Rosetta-gami 2(DE3) byla připravena nezkrácená forma proteinu TGB1, který bude použit pro přípravu polyklonálních králičích protilátek. Byla připravena bakterie A. tumefaciens transformovaná binárním vektorovým systémem pGREEN-0029 obsahující expresní kazetu kapsidového proteinu PLRV, která bude použita pro přípravu transgenní rostliny bramboru rezistentní k PLRV.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aims of diploma thesis were: 1) The sequence analysis of the Czech isolate of Potato virus M (PVM) VIRUBRA 4/009 and phylogenetic analysis of PVM coat proteins sequences 2) The bacterial expression of recombinant triple gene block protein 1 (TGB1) of PVM derived from the Czech isolate VIRUBRA 4/007 3) The construction of expression cassette of Potato leafroll virus (PLRV) coat protein and its transformation into A. tumefaciens for transgenic PLRV resistant plant formation In theoretical part of the thesis the taxonomic classification, morphology, genomic structure and virus transmission are discussed. Furthermore, the main rules concerning the bacterial expression of recombinant proteins and construction of transgenic plants using A. tumefaciens are described. Methodical part is devoted to description of generally used molecular biological and immunochemical methods. The following results were obtained in the thesis: The complete nucleotide sequences of open reading frames coding for three movement proteins (Triple gene block -TGB), coat protein and NA-binding protein of PVM isolate VIRUBRA 4/009; phylogenetic analysis was performed; the TGB1 protein was expressed in bacterial cells and will be used for polyclonal antibodies raising. Finally, the expression cassette containing the PLRV coat protein was designed and transformed A. tumefaciens for transgenic potato production was prepared.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Vaculík 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Vaculík 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Vaculík 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Fousek, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB