velikost textu

Německá strana Zelených, později strana Svaz 90/Zelení a její programový vývoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Německá strana Zelených, později strana Svaz 90/Zelení a její programový vývoj
Název v angličtině:
The German Greens, later Alliance '90/The Greens and their programmatic progression
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Chvalová
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Id práce:
86777
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk - základy společenských věd (NJ-SV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Moje diplomová práce se jmenuje „Německá strana Zelených, později strana Svaz 90/ Zelení a její programový vývoj“. V mém resumé bych práci ráda shrnula. V úvodu jsem se zabývala některými politologickými termíny a blíže vysvětlila pojmy „politická strana“ a „politické hnutí“. Dále jsem o straně zelených obecně pojednala. Vznik stran zelených ovlivnila mírová hnutí, občanské iniciativy, alternativní hnutí, hnutí mládeže, feministická hnutí a především hnutí ekologická neboli ekohnutí. V další části práce jsem se zabývala přímo německou politickou stranou Zelených, později stranou Svaz 90/ Zelení. Zelení v Německu jsou řazeni k levicovým politickým stranám. Názorově se velmi blíží k německé politické straně SPD, se kterou utvořili i několik rudozelených vládních koalic. Mezi stoupence zelených patří mladí lidé, většinou vzdělaní a početnou stoupeneckou skupinu tvoří ženy.
Abstract v angličtině:
My dissertation is called “The German Greens”, later “Alliance ´90/ The Greens” and their programmatic progression”. In my résumé I would like to summarize my thesis. Firstly there are some important political terms: a political party, a political movement, a civil initiative and an environmental movement. I tried to define them in coherences. The green parties were usually created from the successful political movements. The green parties have a very similar ideology to the ecological movements. The ecological movements work only on environmental problems whereas the Green Party concerns with social, political and economical problems. Secondly the German Green Party belongs to the left political spectrum. The German Green party has a similarly ideology to the Social Democratic Party of Germany. The main supporters of The Greens are young middle-class voters, often students, employees, well-educated people and women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Chvalová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Chvalová 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Chvalová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Chvalová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB