velikost textu

Proměny čínské zahrady za dynastie Ming

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny čínské zahrady za dynastie Ming
Název v angličtině:
Chinese Garden Between Ming
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karin Sojková
Vedoucí:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Id práce:
86627
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Sinologie (SIN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čínské zahrady dynastie Ming oblast Jiangnan Suzhou zahradní architektura život v ústraní společenská prestiž
Klíčová slova v angličtině:
chinese gardens Ming dynasty Jiangnan region Suzhou garden design life in reclusion social status
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá proměnami čínské zahrady během dynastie Ming. Zkoumá změny ve výzdobě, funkci a pojetí soukromých, literátských zahrad. Sleduje proměnu mingské zahrady z produkční plochy ve vysoce ceněné umělecké dílo. Práce zkoumá příčiny těchto změn, přičemž klade důraz na podmíněnost podoby zahrady jejími ekonomických a společenskými funkcemi.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the changes of the Chinese garden during the Ming dynasty. It examines the changes in decoration, function and conception of private, literati gardens. It tracks the transformation of the Ming garden from a production land into a precious piece of art. In search of the causes of these changes, the thesis emphasizes the pre-conditioning of the garden’s shape by its economic and social functions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karin Sojková 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karin Sojková 555 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karin Sojková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karin Sojková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 751 kB
Stáhnout Errata Mgr. Karin Sojková 1.23 MB