velikost textu

Four decades of cause-specific mortality in the Czech Republic, West Germany and France

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Four decades of cause-specific mortality in the Czech Republic, West Germany and France
Název v češtině:
Úmrtnost podle příčin v České republice, Německu a Francii v uplynulých čtyřech desetiletích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
prof. Jacgues Vallin
Id práce:
86600
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 7. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Úmrtnost podle příčin v České republice, Německu a Francii v uplynulých čtyřech desetiletích Abstrakt Cílem práce je zhodnocení vývoje úmrtnosti podle příčin v České republice, Německu (bývalé SRN) a Francii za uplynulých čtyřicet let. Základním problémem demografického studia úmrtnosti podle příčin je dostupnost a srovnatelnost dat, a to jak v čase tak mezi jednotlivými zeměmi. Časová srovnatelnost je narušována pravidelnými revizemi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), zatímco srovnatelnost v mezinárodním měřítku je ztěžována různými interpretacemi této klasifikace v jednotlivých zemích. První (a převážná) část práce je proto věnována procesu rekonstrukce časově srovnatelných řad úmrtnosti podle příčin v Německu a v České Republice. V druhé části jsou poté tato získaná data porovnána s již existujícími dlouhodobými řadami pro Francii. Z výsledků vyplývá, že takto zpracovaná data poskytují velmi solidní základ pro analýzu příčinných podmíněností úmrtnosti a nacházejí tak širší uplatnění ve studiu teorie epidemiologického (nebo nověji zdravotního) přechodu. Klíčová slova: úmrtnost, příčiny úmrtí, MKN, Česká republika, SRN, Francie Four decades of cause-specific mortality in the Czech Republic, West Germany and France Abstract The study aims at analysis of cause-specific mortality trends in the Czech Republic, Germany (former FRG) and France over the past four decades. The major issue in the demographic study of cause-specific mortality is availability and international comparability of the data in a long- term. The backward comparability is affected by regular revisions of the international classification of diseases (ICD), while the comparability between countries suffers mainly from its divergent interpretations. The first (and main) part of the work therefore focuses at the process of reconstruction of continuous time series of mortality by cause of death in West Germany and in the Czech Republic. In the second part the obtained series are compared to the existing data for France. The results suggest that when carefully processed data are used, they provide solid base for analysis of the underlying cause-specific factors of mortality changes, and can therefore, in a broader context, be used in the evaluation of the theory of epidemiological (or more recently health) transition. Key words: mortality, causes of death, ICD, Czech Republic, West Germany, France
Abstract v angličtině:
Úmrtnost podle příčin v České republice, Německu a Francii v uplynulých čtyřech desetiletích Abstrakt Cílem práce je zhodnocení vývoje úmrtnosti podle příčin v České republice, Německu (bývalé SRN) a Francii za uplynulých čtyřicet let. Základním problémem demografického studia úmrtnosti podle příčin je dostupnost a srovnatelnost dat, a to jak v čase tak mezi jednotlivými zeměmi. Časová srovnatelnost je narušována pravidelnými revizemi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), zatímco srovnatelnost v mezinárodním měřítku je ztěžována různými interpretacemi této klasifikace v jednotlivých zemích. První (a převážná) část práce je proto věnována procesu rekonstrukce časově srovnatelných řad úmrtnosti podle příčin v Německu a v České Republice. V druhé části jsou poté tato získaná data porovnána s již existujícími dlouhodobými řadami pro Francii. Z výsledků vyplývá, že takto zpracovaná data poskytují velmi solidní základ pro analýzu příčinných podmíněností úmrtnosti a nacházejí tak širší uplatnění ve studiu teorie epidemiologického (nebo nověji zdravotního) přechodu. Klíčová slova: úmrtnost, příčiny úmrtí, MKN, Česká republika, SRN, Francie Four decades of cause-specific mortality in the Czech Republic, West Germany and France Abstract The study aims at analysis of cause-specific mortality trends in the Czech Republic, Germany (former FRG) and France over the past four decades. The major issue in the demographic study of cause-specific mortality is availability and international comparability of the data in a long- term. The backward comparability is affected by regular revisions of the international classification of diseases (ICD), while the comparability between countries suffers mainly from its divergent interpretations. The first (and main) part of the work therefore focuses at the process of reconstruction of continuous time series of mortality by cause of death in West Germany and in the Czech Republic. In the second part the obtained series are compared to the existing data for France. The results suggest that when carefully processed data are used, they provide solid base for analysis of the underlying cause-specific factors of mortality changes, and can therefore, in a broader context, be used in the evaluation of the theory of epidemiological (or more recently health) transition. Key words: mortality, causes of death, ICD, Czech Republic, West Germany, France
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D. 3.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D. 4.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Pechholdová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jacgues Vallin 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 634 kB