velikost textu

Zákonodárná činnost českého zemského sněmu od roku 1627 do roku 1848

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákonodárná činnost českého zemského sněmu od roku 1627 do roku 1848
Název v angličtině:
The legislative activity of the Bohemian Assembly from 1627 to 1848
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Štěrba
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
86396
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český zemský sněm, absolutismus, zákonodárná činnost
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Assembly, absolutism, legislative activity
Abstrakt:
Abstrakt Základním cílem této práce bylo vytvořit analýzou jednotlivých usnesení celkový obraz o skutečné i formální činnosti (pravomoci) českých zemských sněmů a sjezdů. Touto cestou jsou pak definovány oblasti, ve kterých stavové z hlediska své zákonodárné pravomoci působili. Základním pramenem pro definování a vymezení pravomocí je text Obnoveného zřízení zemského. Z této práce vyplývá, že české stavy měly i v době absolutismu svůj nezastupitelný význam při spravování země a vydávání důležitých zákonných norem. Z rozličných oblastí, jejichž úpravou se jednotlivé sněmy popř. sjezdy zabývaly, je vidět, že jim byly otevřeny rozličné obory.
Abstract v angličtině:
Abstract The basic goal of this work is to present a general picture of the real as well as formal powers and proceedings of the Bohemian Assembly by analyzing its particular decrees. This procedure allows for defining areas, where we can encounter the actual exercise of legislative competences of the Bohemian Assembly. The basic source for defining and delimitating areas of real legislative competences is the text of the Renewed Constitution. There were different areas accessible for regulations. Based on the analysis of the other particular decrees, it seems that the classes of Bohemian Assembly had enough confidence to act independently in the accessible areas of regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Štěrba 989 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Štěrba 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Štěrba 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 580 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB