velikost textu

Praktická cvičení a modifikace vybraných úloh Biologické olympiády

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praktická cvičení a modifikace vybraných úloh Biologické olympiády
Název v angličtině:
Practical courses and modification of selected tasks from Biology olympiad
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Filipová
Vedoucí:
RNDr. Vanda Janštová
Oponent:
Mgr. Šimon Hrozinka
Id práce:
86319
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
praktická cvičení, biologická olympiáda
Klíčová slova v angličtině:
practical course, biology olympiad
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce shrnuje zařazení praktických cvičení do výuky biologie na středních školách a porovnává je s požadavky ve školních vzdělávacích programech (ŠVP). Dále se zabývá vlivem praktických cvičení na zájem a znalosti studentů a shrnuje některé dosavadní poznatky na toto téma. Z nalezených materiálů vyplývá, že praktická cvičení mají pozitivní vliv a jsou pro studenty přínosná. Součástí práce jsou některé chemické důkazy, vybrané z řady dostupných, které jsou vhodné pro zařazení do výuky. S jejich použitím je možné dokázat přítomnost sacharidů, tuků a proteinů v rostlinách.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this thesis is to summarize the integration of hands-on activities into biology lessons and to compare them with the requirements in the high-school curriculum. Further it inquires the influence of hands-on activities on the knowledge of students and their interest in the subject, and it summarizes previous findings about this topic. Sources available show that hands-on activities have a positive impact and are benefitial to students. This thesis also gives some examples of chemical tests suitable to be carried out in lessons. These tests can serve as proofs of carbohydrates, lipides and proteins in plants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Filipová 393 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Filipová 121 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Filipová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Filipová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vanda Janštová 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šimon Hrozinka 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB