velikost textu

Propaganda v KLDR: funkce, metody a vývoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propaganda v KLDR: funkce, metody a vývoj
Název v angličtině:
DPRK's Propaganda: its Function, Methods and Development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nina Špitálníková
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Id práce:
86270
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
KLDR, propaganda, Kim Il-sŏng, kult osobnosti, ideologie čučche, média KLDR, literatura KLDR
Klíčová slova v angličtině:
DPRK, propaganda, Kim Il-sung, cult of personality, Juche Idea, DPRK media, DPRK literature
Abstrakt:
Abstrakt Korejská lidově demokratická republika patří k totalitním zemím, kde je slovo považováno za ideovou zbraň. Již od svého počátku byla severokorejská propaganda zásadní pro legitimizaci kultu osobnosti zakladatele státu Kim Il-sǒnga, propagaci ideologie čučche a později kultu osobnosti Kim Čǒng-ila. První kapitola této práce je věnováva charakteristice ideologie čučche, kultu osobnosti Kim Il-sǒnga a popisu hlavních metod a témat, které propagandistický aparát využíval. Druhá kapitola se zabývá dopadem propagandy na severokorejskou literaturu. Cílem třetí kapitoly je rozbor médií jakožto nejdůležitějšího nástroje severokorejské propagandy. Za hlavní objekt svého zájmu a určující faktor jsem zvolila osobnost Kim Il-sǒnga, přičemž časové vymezení 50. až 80. let 20. století bylo mým mezníkem při posuzování problematiky daného tématu. Kapitoly jsou doplněny o ukázky, které ilustrují jednotlivé etapy severokorejské propagandy. Pozornost věnuji také schématům organizačních struktur Korejské strany práce i dalších organizací.
Abstract v angličtině:
Abstract The Democratic People's Republic of Korea is amongst the totalitarian countries, where the word is regarded as an ideological weapon. Since its early days, North Korean propaganda was essential in establishing and legitimizing the cult of personality of the DPRK founder Kim Il-sung, spreading the Juche ideology, and later the cult of personality of Kim Jong-Il. The first chapter of this thesis examines the characteristics of the Juche Idea, Kim Il-Sung's cult of personality and describes the main themes and methods used by the state propaganda machine. The Second chapter deals with the impact of propaganda on North Korean literature. The aim of the third chapter is to analyze mass media as the most important tool of the North Korean propaganda. In this thesis I mainly focused on the personality of Kim Il-Sung in the period from the 1950's to the 1980's. There are examples amended to each chapter, which illustrate the main propaganda stages. Attention is paid also to the organizational structure of the WPK and other organizations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nina Špitálníková 6.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nina Špitálníková 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nina Špitálníková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nina Špitálníková 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB