velikost textu

Mo Yanův román Shengsi pilao a historická fikce v soudobé čínské literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mo Yanův román Shengsi pilao a historická fikce v soudobé čínské literatuře
Název v angličtině:
The Novel Shengsi pilao by Mo Yan and Historical Fiction in the Contemporary Chinese Literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Hovorková
Vedoucí:
Dušan Andrš, Dr.
Oponent:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Id práce:
86245
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mo Yan, soudobá čínská literatura, čínská fikce, historická fikce, analýza literárního díla
Klíčová slova v angličtině:
Mo Yan, contemporary chinese literature, chinese fiction, historical fiction, interpretation of a literary work
Abstrakt:
Abstrakt Román Shengsi pilao soudobého čínského spisovatele Mo Yana volně navazuje na autorova předchozí díla líčící osudy rodinných klanů v průběhu 20. století na venkově v provincii Shandong. Dílo svérázným způsobem literárně ztvárňuje dějiny ČLR od roku 1949 do roku 2000 prostřednictvím příběhu duše statkáře, která prodělá několik zvířecích převtělení, aby se nakonec narodila jako neobvyklé dítě. Některé předchozí autorovy romány bývají řazeny do tzv. „nové historické fikce (NHF)“, literárního proudu čínské prozaické tvorby druhé poloviny 80. let. NHF se vrací k některým narativním způsobům tradiční čínské fikce, zároveň využívá určité literární inovace. Liší se tak od předchozí historické fikce, ať již tradiční či moderní. Jejím hlavním rysem je rozklad autorské reprezentace, zpochybnění platnosti oficiální historie a negace čínské modernity. Práce předkládá rozbor narativních postupů, témat a celkového vyznění románu v kontextu autorovy předchozí tvorby a hodnotí jeho vztah k NHF.
Abstract v angličtině:
Abstract The novel Shengsi pilao, written by a contemporary Chinese author Mo Yan, is a free continuation of authorʼs preceding writings recounting the lives of family clans in the Shandong province countryside during the 20th century. The novel employs a specific literary style in exploring history of the PCR from 1949 to 2000, using a story of a landownerʼs soul reincarnating itself to several different animals to be finally born as an extraordinary child. Some of authorʼs preceding works were characterized as „new historical fiction (NHF)“, a wave of last century late 80ʼs Chinese fiction. NHF revives some of traditional Chinese fiction narrative techniques and introduces certain literary innovations at the same time. Thus it differs from earlier historical fiction, both traditional and modern. Its main characteristic is deconstruction of authorial representation, challenge to legitimacy of the official history and negation of Chinese modernity. This theses brings forward an analysis of narrative techniques, subjects and general meaning of the novel within the context of authorʼs previous work and considers its relation to NHF.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Hovorková 630 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Hovorková 74 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Hovorková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Hovorková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dušan Andrš, Dr. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB