velikost textu

Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků
Název v angličtině:
Burnout of health staff
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marcela Zítková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Michaela Votroubková
Oponenti:
Jaroslava Pečenková
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Id práce:
85694
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Anotace bakalářské práce Název práce v ČJ: Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků Název práce v AJ: Burnout of health staff Datum zadání: 2009-09-23 Vysoká škola, fakulta, ústav: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Autor práce: Zítková Marcela, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Abstrakt práce v ČJ: Bakalářská práce pojednává o problematice syndromu vyhoření u pracovníků ve zdravotnictví. Poukazuje na výskyt tohoto fenoménu postihující pomáhající profese. V prováděném šetření byla zjišťována míra vyhoření, depersonalizace a pracovního uspokojení v závislosti na pracovních podmínkách, stresovém prostředí či mobbingu na pracovišti. Zkoumaný vzorek tvoří ženy a muži ze šesti různých oddělení zdravotnického zařízení. Abstrakt práce v AJ: This Bachelor thesis is about the Burn out syndrom. Indicates on the phenomenon affecting helping professions. In this investigation was detected the rate of burn out and depersonalization and job satisfaction in various work conditions, in stressfull environment or with mobbing at the workplace. Researched sample is made with women and men from six departments of medical equipment. 57
Abstract v angličtině:
This Bachelor thesis is about the Burn out syndrom. Indicates on the phenomenon affecting helping professions. In this investigation was detected the rate of burn out and depersonalization and job satisfaction in various work conditions, in stressfull environment or with mobbing at the workplace. Researched sample is made with women and men from six departments of medical equipment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marcela Zítková, DiS. 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marcela Zítková, DiS. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marcela Zítková, DiS. 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB