velikost textu

Podávání stravy pacientům, seniorům na LDN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podávání stravy pacientům, seniorům na LDN
Název v angličtině:
Feeding of patients, seniors in hospice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Škodová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
Mgr. Zdena Václavíková
Jaroslava Pavlíčková
Id práce:
85692
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Anotace bakalářské práce Název práce v ČJ: Podávání stravy pacientm, seniorm na LDN Název práce v AJ: Feeding of patients, seniors in hospice Rok obhajoby : 2010 Vysoká škola: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Autor práce: Jana Škodová Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce pojednává o problematice podávání stravy seniorm na LDN. Cílem práce bylo zjistit výživový stav senior v LDN, jejich stravovací návyky a spokojenost s podáváním stravy. V teoretické části je zdrazněn význam výživy, popsány jsou základní složky potravy (bílkoviny, cukry,tuky,vitamíny, minerály a stopové prvky), metody vyšetření nutričního stavu, dietní systém. Dále jsou definovány formy nutriční terapie a metodika podávání stravy seniorm. Bakalářská práce je postavena na základě kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření. Sleduje se zde výživový stav senior na LDN, jejich stravovací návyky a spokojenost s podáváním stravy.Byl vypracován dotazník, který byl rozdán pacientm ve věku nad 65 let na LDN v Jaroměři a na LDN v Hradci Králové. Abstrakt v AJ: The bachelor thesis deals with feeding of seniors in hospice. The aim of the thesis is to investigate the nutritional state of seniors in hospice, their dietary habits, and their satisfaction with feeding. The importance of nutrition, the main components of diet (proteins, saccharides, lipids, vitamins, minerals, and trace elements), examinational methods of nutritional state, and dietary system is emphasized in the theoretical part of the thesis. Further, the trophotherapy and the methodology of seniors feeding are defined. The bachelor thesis is based on the quantitative research using the method of questionnaire. The nutritional state od seniors in hospice, their dietary habits, and satisfaction with feeding are monitored thereby. The created questionnaire was distributed to patients, 65 years old and over, in hospice in Jaroměř and hospice in Hradec Králové. Klíčová slova v ČJ: senior, léčebna dlouhodobě nemocných, výživa, nutriční screening, podávání stravy, dietní systém Klíčová slova v AJ: senior, hospice, nutrition, nutritional screening, feeding, dietary system Rozsah: Počet stran – 102 Počet příloh - 3 Místo uložení: Archiv Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 95
Abstract v angličtině:
Abstrakt v AJ: The bachelor thesis deals with feeding of seniors in hospice. The aim of the thesis is to investigate the nutritional state of seniors in hospice, their dietary habits, and their satisfaction with feeding. The importance of nutrition, the main components of diet (proteins, saccharides, lipids, vitamins, minerals, and trace elements), examinational methods of nutritional state, and dietary system is emphasized in the theoretical part of the thesis. Further, the trophotherapy and the methodology of seniors feeding are defined. The bachelor thesis is based on the quantitative research using the method of questionnaire. The nutritional state od seniors in hospice, their dietary habits, and satisfaction with feeding are monitored thereby. The created questionnaire was distributed to patients, 65 years old and over, in hospice in Jaroměř and hospice in Hradec Králové. Klíčová slova v AJ: senior, hospice, nutrition, nutritional screening, feeding, dietary system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Škodová 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Škodová 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Škodová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdena Václavíková 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pavlíčková 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB