velikost textu

Komunikace s hospitalizovanými seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace s hospitalizovanými seniory
Název v angličtině:
Communication with hospitalized seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Kratochvílová, DiS.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Jaroslava Pečenková
Id práce:
85688
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Kratochvílová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace s hospitalizovanými seniory Vedoucí práce: Prof. PhDr.Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 112 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: komunikace, komunikace s pacientem, se starým člověkem, nemocným seniorem, kvantitativní výzkum, problémy, rozdíly v komunikaci mezi zdravotnickým personálem Cílem Bakalářská práce je zjistit, jaké mají zdravotničtí pracovníci problémy při komunikaci s hospitalizovanými seniory. Tato práce je složená z části teoretické a empirické. Teoretickou část tvoří: komunikace obecně, komunikace s pacientem, stáří a staří lidé, komunikace se seniory a komunikace se starým nemocným člověkem. V empirické části zjišťuji problémy, rozdíly v komunikaci mezi skupinami zdravotnických pracovníků. Na tento výzkum jsem použila originální dotazník. Zjistila jsem, že jsou malé rozdíly v komunikaci s pacienty mezi sestrami, sanitáři a mezi mladšími a staršími pracovníky. Potvrdilo se mi tvrzení, že největší problém v komunikaci s pacientem mají zdravotní sestry z důvodu nedostatku času.
Abstract v angličtině:
The aim of thesis is to determine, what are the problems in communication with hospitalized elderly medical people. It consists of theoretic and empiric parts. The theoretic one includes: general communication, communication with patient, age and the elderly, communication with seniors and the old sick man. In the empiric part I have found the problems, differences in communication between groups of health professionals. For this research I used the original questionnaire. I discovered small differences in communication with patients between nurses, orderlies, and between younger and older workers. It confirmed that the lack of time is the biggest problem in communication with the patient to the nurses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Kratochvílová, DiS. 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Kratochvílová, DiS. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Kratochvílová, DiS. 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB