text size

Význam a optimalizace analgetické péče u pacientů po totální náhradě kolenního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Význam a optimalizace analgetické péče u pacientů po totální náhradě kolenního kloubu
Titile (in english):
Effect and optimalization of analgesic medication in patients after total knee replacement
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Šárka Hozáková
Supervisor:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Opponents:
Jaroslava Pečenková
Bc. Šárka Dostálková
Thesis Id:
85678
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (VSESES)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Autor: Šárka Hozáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Význam a optimalizace analgetické péče u pacientů po totální náhradě kolenního kloubu Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 108 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova:bolest, analgetika, kolenní kloub, endoprotéza Bakalářská práce pojednává o efektu a optimalizaci analgetické péče u pacientů po náhradě kolenního kloubu. Zahrnuje část teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá ze dvou hlavních částí: první se týká problematiky totálních endoprotéz kolenních kloubů, druhá se věnuje problematice analýzy, hodnocení a terapii bolesti. Empirická část je založena na zpracování dat z vyplněných dotazníků a pracovních tabulek, získaných od pacientů hospitalizovaných na I. Ortopedické klinice ve Fakultní nemocnici v Motole. Byly zjišťovány hodnoty bolesti v předoperačním období a následně i v pooperačním. V pooperačním období se hodnotila efektivita analgetické péče v souvislosti s náročnou pooperační rehabilitací.
Abstract:
Bachelor work deals with an effect and optimalization of analgesic medication in patients after total knee replacement. The study involves theoretic and empiric parts. Theoretic part consists of two parts: first is about total knee replacements, second is about analysis, evaluation and therapy of the pain. Empiric part is based on data processed from questionnaires and tables filled in by patients of I.orthopaedic department Teaching Hospital Motol. We assessed pain before and after operation. We evaluated effectiveness of the analgesic medication in the postoperative period during postoperative rehabilitation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Šárka Hozáková 1.5 MB
Download Abstract in czech Šárka Hozáková 37 kB
Download Abstract in english Šárka Hozáková 18 kB
Download Supervisor's review 163 kB
Download Opponent's review Jaroslava Pečenková 30 kB
Download Opponent's review Bc. Šárka Dostálková 40 kB
Download Defence's report 148 kB