velikost textu

Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární angioplastikou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární angioplastikou
Název v angličtině:
Quality of life in patients with coronary artery disease after percutaneous coronary intervention treatment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Stanislava Melkovičová
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Michaela Votroubková
MUDr. Martin Hodač
Konzultant:
doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
Id práce:
85672
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Melkovičová Stanislava Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární angioplastikou Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová a MUDr. Petr Toušek, Ph.D. Počet stran: 93 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: kvalita života, měření kvality života, ischemická choroba srdeční, perkutánní koronární angioplastika Bakalářská práce je zaměřena na zjišťování kvality života vzorku padesáti pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární angioplastikou. V práci jsou popsány rizikové faktory, příznaky, diagnostika, léčba a prevence ischemické choroby srdeční. Empirickou část práce tvoří kvantitativní (dotazníkové) výzkumné šetření. Cílem bylo zhodnotit kvalitu života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční před angioplastikou a dále zhodnotit vliv provedené angioplastiky na následnou kvalitu života u těchto nemocných. Také byla zjišťována míra dodržování režimových opatření a signifikantní rozdíly pro obě pohlaví.
Abstract v angličtině:
Key words: quality of life, assessment of quality of life, coronary artery disease, percutaneous coronary intervention Bachelor´s thesis is focused on assessment of quality of life in 50 patients with chronic coronary artery disease after receiving percutaneous coronary intervention treatment. Risk factors, signs, diagnostic techniques, treatment and prevention were mentioned. Practical part of the thesis is based on questionnaire survey. The objectives are to evaluate the quality of life in patients with chronic coronary artery disease before treatment and assess the effect of treatment on further quality of life in these patients. Patients´ compliance of preventive interventions and important differencies between both sexes were measured as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Stanislava Melkovičová 2.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Stanislava Melkovičová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Stanislava Melkovičová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martin Hodač 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB