velikost textu

Study of jets in p+p and Pb+Pb collisions at LHC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of jets in p+p and Pb+Pb collisions at LHC
Název v češtině:
Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Rybář
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Id práce:
85540
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Srážky těžkých iontů, ATLAS, jet, potlačení jetů
Klíčová slova v angličtině:
Heavy ion collisions, ATLAS, jet, jet quenching
Abstrakt:
Abstrakt: Kvantová chromodynamika předpovídá vznik nového stavu hmoty, tzv. kvark- gluonového plazmatu, při srážce dvou relativistických těžkých iontů. Vlastnosti tohoto extrémního stavu hmoty můžeme studovat pomocí jetů. Měření jetů na urychlovači RHIC a LHC potvrdilo existenci tzv. zhášení jetů (jet quenching) ve srážkách těžkých iontů. Tato práce shrnuje výsledky měření jetů ve srážkách těžkých iontu detektorem ATLAS a předkládá první měření srážek s produkcí multijetů. Měřeny jsou výtěžky dvojic jetů s malou úhlovou separací. Výsledky této práce by měly poskytnout nové informace o mechanizmu ovlivnění jetů ve srážkách těžkých iontů. Jsou zpracována data z Pb+Pb srážek při těžišťové energii 2.76 TeV získaná detektorem ATLAS v roce 2011 na urychlovači LHC. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: Highly energetic jets are considered to be a direct probe of hot and dense QCD medium created in heavy ion collisions. Jet measurements performed both at the LHC and RHIC indicate a presence of the jet quenching phenomenon. This thesis summarizes ATLAS jet heavy ion measurements and it reports the first exploratory study of properties of the multi-jet production in heavy ion collisions presented in terms of yield of neighbouring jets. The work is expected to shed a light on the process of the parton energy loss. The measurement is performed using the Pb+Pb collision data collected by ATLAS detector during the 2011 LHC runs at the nucleon-nucleon center of mass energy of 2.76 TeV. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Rybář 8.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Rybář 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Rybář 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 152 kB