velikost textu

Restricted Restarting Automata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Restricted Restarting Automata
Název v češtině:
Omezené Restartovací Automaty
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Peter Černo
Školitel:
RNDr. František Mráz, CSc.
Oponenti:
Prof. Dr. Martin Kutrib
RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Id práce:
85460
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Teoretická informatika (4I1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
gramatická inference, přepisovací systémy, redukční analýza, restartovací automaty
Klíčová slova v angličtině:
analysis by reduction, grammatical inference, restarting automata, string-rewriting systems
Abstrakt:
Restartovací automaty byly navrženy jako model pro redukční analýzu, která představuje lingvisticky motivovanou metodu pro kontrolu korektnosti věty. Dizertační práce zkoumá lokálně omezené modely restartovacích automatů, které (na rozdíl od obecných restartovacích automatů) smí upravovat obsah vstupní pásky jenom na základě lokálně omezeného kontextu. Studium omezených modelů se ukazuje jako jednodušší než studium obecných restartovacích automatů. Navíc se tyhle modely efektivně učí z pozitivních příkladů redukcí a jejich instrukce jsou srozumitelné i pro člověka. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Restarting automata were introduced as a model for analysis by reduction which is a linguistically motivated method for checking correctness of a sentence. The thesis studies locally restricted models of restarting automata which (to the contrary of general restarting automata) can modify the input tape based only on a limited context. The investigation of such restricted models is easier than in the case of general restarting automata. Moreover, these models are effectively learnable from positive samples of reductions and their instructions are human readable. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Černo 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Černo 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Černo 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. František Mráz, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Martin Kutrib 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Průša, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 100 kB