velikost textu

Laboratory studies of ion-molecule reactions with molecular and atomic hydrogen at temperatures relevant to astrochemistry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laboratory studies of ion-molecule reactions with molecular and atomic hydrogen at temperatures relevant to astrochemistry
Název v češtině:
Laboratorní výzkum reakcí iontů s molekulárním i atomárním vodíkem při teplotách relevantních pro astrochemii
Typ:
Disertační práce
Autor:
Dmytro Mulin, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Kotrík
prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Id práce:
85438
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
reakce iontů s atomárním a molekuláním vodíkem, izotopický efekt, jáderný spin, iontová past, asociativní odtržení
Klíčová slova v angličtině:
ion-molecule reactions, isotope effect, nuclear spin state, ion trap, associative detachment
Abstrakt:
V této práci jsou prezentovány výsledky laboratorního výzkumu ion-molekulových reakcí při nízkých teplotách, kde jedním z reaktantů byl atomární nebo molekulární vodík anebo molekulární deuterium. U reakcí atomárních iontů N+ a H+ s molekulárním vodíkem byl studován vliv konfigurace jaderných spinů a rotační excitace na rychlostní koeficienty těchto reakcí a jejich závislost na teplotě. Studium reakcí aniontů bylo spojeno s výzkumem reakcí izotopické výměny a izotopického efektu. Byla provedena měření rychlostních koeficientů tvorby molekul H2O a D2O v reakcích O– s H2 a D2, reakcí izotopické výměny OH– + D2 a OD– + H2 a také byly studovány reakční kanály asociativního odtržení a přenosu náboje v reakci D– + H. Experimenty byly prováděny na aparatuře AB-22PT s iontovou pastí. Tato aparatura zahrnuje systémy pro tvorbu, vedení, záchyt a detekci iontů a také samostatný zdroj atomárního H. Chladící systém umožnil měření teplotních závislostí rychlostních koeficientů při teplotách relevantních pro astrochemii (10 K – 300 K).
Abstract v angličtině:
The results of the laboratory study of reaction rate coefficients of several ion- molecule reactions with atomic and molecular hydrogen and molecular deuterium at low temperatures are presented in the thesis. The reaction rate coefficients of the N+ and H+ reaction with H2 were measured with respect to the nuclear spin configuration and rotational excitation of H2. The reactions of anions were a subject of the isotope exchange and isotope effect study. The measurements of the rate coefficients of H2O and D2O formation in the reaction of O– with H2 and D2, isotope exchange reactions OH– + D2 and OD– + H2, and associative detachment and charge transfer channels of D– + H interaction were performed. Experiments were carried out using an AB-22PT instrument with an ion trap. It has producing, guiding, trapping, and detecting systems for ions and a separate source of atomic H. The cooling system allowed to measure the temperature dependencies of the reaction rate coefficients at temperatures relevant to astrochemistry (10 K – 300 K)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dmytro Mulin, Ph.D. 9.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dmytro Mulin, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dmytro Mulin, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kotrík 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 134 kB