velikost textu

Etický kodex ve světle současného komunitního tlumočení pro neslyšící v českém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etický kodex ve světle současného komunitního tlumočení pro neslyšící v českém prostředí
Název v angličtině:
The code of ethics in the light of the current community interpreting for the deaf in the Czech environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jitka Kubištová
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
85426
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této bakalářské práci jsem se pokusila shrnout základní body etického kodexu pro tlumočníky, přiblížit termín „komunitní tlumočení“ tak, jak je vnímán v našem prostředí a také bylo mou snahou shrnout základní specifika tohoto nejrozšířenějšího typu tlumočení pro neslyšící. Dále jsem v práci uvedla několik konkrétních příkladů z tlumočnické praxe, ve kterých se tlumočník dostává do profesních dilemat, je nucen jiným způsobem přemýšlet nad svým jednáním, v němž není vždy možné určit jedinou „správnou“ strategii. Základem praktické části byla data získaná prostřednictvím řízeného rozhovoru s neslyšícími uživateli tlumočnických služeb. Rozhovor byl veden podle předem sestavených otázek týkajících se mimo jiné toho, co jim na současné podobě poskytovaných tlumočnických služeb vadí, jak si představují ideálního tlumočníka, co by si přáli na dosavadní tlumočnické situaci zlepšit. Z odpovědí neslyšících respondentů jsem se pokusila upravit etický kodex tak, aby co nejlépe vyhovoval prostředí komunitního tlumočení.
Abstract v angličtině:
In my bachelor thesis I have summarized the key points of the Code of Ethics which all interpreters should follow. I have also explained the term “community interpreting“ and introduced fundamental community interpreting specifics. Furthermore, I have described several examples of interpreting situations in which it is not easy for an interpreter to find the right professional behaviour. The second part of my thesis concerns the survey I have carried out among Deaf people who use interpreter services. I have made an inquiry about their concept of ideal community interpreter services. From the answers I have received on possible changes and improvements of the services, I consequently proposed the Code of Ethics which, I believe, would be suitable for community interpreting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Kubištová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Kubištová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Kubištová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 33 kB