text size

Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses
Title (in czech):
Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Anna Vernerová
Supervisor:
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Opponents:
Martina Ivanová
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Thesis Id:
85316
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Study programm:
Informatics (P1801)
Study branch:
Mathematical Linguistics (4I3)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
27/09/2019
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
valence, diateze, pasivní participium
Keywords:
valency, diathesis, passive participle
Abstract (in czech):
Název práce: Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí Autor: Anna Vernerová Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: valence, diateze, pasivní participium Abstrakt: Diateze, a to jak ty tvořené pomocí pasivního participia (pasivum, prostý a posesivní rezultativ, recipientní diateze), tak i tzv. zvratné pasivum (deagentizace) byly v minulosti předmětem řady studií jak v bohemistické, tak i v mezinárodní lingvistice, pro češtinu ale dosud chybělo jejich důkladné slovníkové zpracování. V této dizertační práci se zabývám zachycením diatezí tvořených pomocí pasivního participia a s nimi příbuzných verbonominálních konstrukcí v gramatické komponentě valenčního slovníkuVALLEX. Vlastnímu tématu práce předchází krátký historický úvod a podrobné shrnutí pojetí valence ve Funkčním generativním popisu. Title: Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses Author: Anna Vernerová Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics Keywords: valency, diathesis, passive participle Abstract: Diatheses have been the topic of a number of linguistic studies in Czech as well as international linguistics. Previous investigations have led to the delimitation of diatheses formed with the passive participle (the passive, objective (with auxiliary být ‘to be’) and possessive (with auxiliary mít ‘to have’) resultative, and recipient diatheses) and the so-called reflexive passive (deagen- tive diathesis), but systematic dictionary treatment has not been carried out yet. This dissertation is concerned with the diatheses that are formed with the passive participle and their treatment in the Functional Generative Description (FGD). After a thorough description of the valency theory of FGD, I discuss the design of the Grammatical Component of the valency lexicon VALLEX, concentrating on the rules for the formation of the diatheses that are built with the passive par- ticiple. Related verbonominal constructions and a new candidate for treatment as a diathesis (the subjective resultative) are also discussed.
Abstract:
Název práce: Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí Autor: Anna Vernerová Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: valence, diateze, pasivní participium Abstrakt: Diateze, a to jak ty tvořené pomocí pasivního participia (pasivum, prostý a posesivní rezultativ, recipientní diateze), tak i tzv. zvratné pasivum (deagentizace) byly v minulosti předmětem řady studií jak v bohemistické, tak i v mezinárodní lingvistice, pro češtinu ale dosud chybělo jejich důkladné slovníkové zpracování. V této dizertační práci se zabývám zachycením diatezí tvořených pomocí pasivního participia a s nimi příbuzných verbonominálních konstrukcí v gramatické komponentě valenčního slovníkuVALLEX. Vlastnímu tématu práce předchází krátký historický úvod a podrobné shrnutí pojetí valence ve Funkčním generativním popisu. Title: Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses Author: Anna Vernerová Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics Keywords: valency, diathesis, passive participle Abstract: Diatheses have been the topic of a number of linguistic studies in Czech as well as international linguistics. Previous investigations have led to the delimitation of diatheses formed with the passive participle (the passive, objective (with auxiliary být ‘to be’) and possessive (with auxiliary mít ‘to have’) resultative, and recipient diatheses) and the so-called reflexive passive (deagen- tive diathesis), but systematic dictionary treatment has not been carried out yet. This dissertation is concerned with the diatheses that are formed with the passive participle and their treatment in the Functional Generative Description (FGD). After a thorough description of the valency theory of FGD, I discuss the design of the Grammatical Component of the valency lexicon VALLEX, concentrating on the rules for the formation of the diatheses that are built with the passive par- ticiple. Related verbonominal constructions and a new candidate for treatment as a diathesis (the subjective resultative) are also discussed.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Vernerová 3.8 MB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Vernerová 87 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Vernerová 87 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 75 kB
Download Opponent's review Martina Ivanová 202 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 361 kB
Download Defence's report 153 kB