velikost textu

Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses
Název v češtině:
Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Vernerová
Školitel:
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Oponenti:
Martina Ivanová
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Id práce:
85316
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (4I3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
valence, diateze, pasivní participium
Klíčová slova v angličtině:
valency, diathesis, passive participle
Abstrakt:
Název práce: Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí Autor: Anna Vernerová Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: valence, diateze, pasivní participium Abstrakt: Diateze, a to jak ty tvořené pomocí pasivního participia (pasivum, prostý a posesivní rezultativ, recipientní diateze), tak i tzv. zvratné pasivum (deagentizace) byly v minulosti předmětem řady studií jak v bohemistické, tak i v mezinárodní lingvistice, pro češtinu ale dosud chybělo jejich důkladné slovníkové zpracování. V této dizertační práci se zabývám zachycením diatezí tvořených pomocí pasivního participia a s nimi příbuzných verbonominálních konstrukcí v gramatické komponentě valenčního slovníkuVALLEX. Vlastnímu tématu práce předchází krátký historický úvod a podrobné shrnutí pojetí valence ve Funkčním generativním popisu. Title: Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses Author: Anna Vernerová Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics Keywords: valency, diathesis, passive participle Abstract: Diatheses have been the topic of a number of linguistic studies in Czech as well as international linguistics. Previous investigations have led to the delimitation of diatheses formed with the passive participle (the passive, objective (with auxiliary být ‘to be’) and possessive (with auxiliary mít ‘to have’) resultative, and recipient diatheses) and the so-called reflexive passive (deagen- tive diathesis), but systematic dictionary treatment has not been carried out yet. This dissertation is concerned with the diatheses that are formed with the passive participle and their treatment in the Functional Generative Description (FGD). After a thorough description of the valency theory of FGD, I discuss the design of the Grammatical Component of the valency lexicon VALLEX, concentrating on the rules for the formation of the diatheses that are built with the passive par- ticiple. Related verbonominal constructions and a new candidate for treatment as a diathesis (the subjective resultative) are also discussed.
Abstract v angličtině:
Název práce: Slovníkové zpracování valenčních aspektů slovesných diatezí Autor: Anna Vernerová Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Klíčová slova: valence, diateze, pasivní participium Abstrakt: Diateze, a to jak ty tvořené pomocí pasivního participia (pasivum, prostý a posesivní rezultativ, recipientní diateze), tak i tzv. zvratné pasivum (deagentizace) byly v minulosti předmětem řady studií jak v bohemistické, tak i v mezinárodní lingvistice, pro češtinu ale dosud chybělo jejich důkladné slovníkové zpracování. V této dizertační práci se zabývám zachycením diatezí tvořených pomocí pasivního participia a s nimi příbuzných verbonominálních konstrukcí v gramatické komponentě valenčního slovníkuVALLEX. Vlastnímu tématu práce předchází krátký historický úvod a podrobné shrnutí pojetí valence ve Funkčním generativním popisu. Title: Lexicographic treatment of the valency aspects of verbal diatheses Author: Anna Vernerová Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics Keywords: valency, diathesis, passive participle Abstract: Diatheses have been the topic of a number of linguistic studies in Czech as well as international linguistics. Previous investigations have led to the delimitation of diatheses formed with the passive participle (the passive, objective (with auxiliary být ‘to be’) and possessive (with auxiliary mít ‘to have’) resultative, and recipient diatheses) and the so-called reflexive passive (deagen- tive diathesis), but systematic dictionary treatment has not been carried out yet. This dissertation is concerned with the diatheses that are formed with the passive participle and their treatment in the Functional Generative Description (FGD). After a thorough description of the valency theory of FGD, I discuss the design of the Grammatical Component of the valency lexicon VALLEX, concentrating on the rules for the formation of the diatheses that are built with the passive par- ticiple. Related verbonominal constructions and a new candidate for treatment as a diathesis (the subjective resultative) are also discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Vernerová 3.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Vernerová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Vernerová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martina Ivanová 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB