text size

Structure and magnetic interactions in nanomaterials with application potential

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Structure and magnetic interactions in nanomaterials with application potential
Title (in czech):
Struktura a magnetické interakce v nanomateriálech s aplikačním potenciálem
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Barbara Pacáková
Supervisor:
RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Opponents:
Ing. Yvona Jirásková, PhD.
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Thesis Id:
85264
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Study programm:
Physics (P1701)
Study branch:
Physics of Nanostructures (4F13)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
29/06/2015
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
nanomateriály, magnetismus, difrakce, AFM/MFM
Keywords:
nanomaterials, magnetism, diffraction, AFM/MFM
Abstract (in czech):
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na fyziku magnetických nanočástic, zabývá se prob- lematikou řešení magnetických struktur, vnitřního uspořádání částice a vlivu mezičásticových interakcí a struktury částic na magnetickou odezvu nanočásticových systémů. Práce rovněž okrajově řeší makroskopické uspořádání nanočástic a jejich vliv na usporádané nanočásticové systémy. Práce přináší několik unikátních výsledků a řešení, jako například popis magnetické struktury ε-Fe2O3, metodiku pro detekci a analýzu zbytkového magnetického katalyzátoru v uhlíkovch nanotubách a rovněž řeší roli upořádání nanočástic na vlastnosti grafenu transferovaného na substrátech dekorovaných nanočásticemi. 1
Abstract:
Abstract: The thesis is focused on the physics of magnetic nanoparticles (NPs), starting from the solution of magnetic structure, internal alignment within the single particle and role of interactions and particle structure in magnetic response of systems of the NPs. Moreover, the macroscopic arrangement of the NPs and its effect on the properties of system containing the NPs are discussed. The work brings several new results and concepts, such as the solution of magnetic structure of the ε-Fe2O3 phase, methods of proper detection and description of magnetic metal catalyst in carbon nanotubes and role of the NP arrangement and their effect on graphene placed on the top of substrates decorated with the NPs. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Barbara Pacáková 172.28 MB
Download Abstract in czech RNDr. Barbara Pacáková 40 kB
Download Abstract in english RNDr. Barbara Pacáková 41 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. 232 kB
Download Opponent's review Ing. Yvona Jirásková, PhD. 655 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. 3.38 MB
Download Defence's report 116 kB