velikost textu

Phylogeny and evolutionary trends in subtribe Hieraciinae (Asteraceae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phylogeny and evolutionary trends in subtribe Hieraciinae (Asteraceae)
Název v češtině:
Fylogeneze a evoluční trendy v subtribu Hieraciinae (Asteraceae)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Zahradníček
Školitel:
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
Oponenti:
Dr. Andreas Tribsch
Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Id práce:
85248
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Hieraciinae, velikost genomu, polyploidie, fylogeneze
Klíčová slova v angličtině:
Hieraciinae, genome size, polyploidy, phylogeny
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Zahradníček 3.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslav Zahradníček 680 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Zahradníček 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Zahradníček 63 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslav Zahradníček 600 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Andreas Tribsch 610 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Koutecký, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB